Suomenkielisiä aineistoja ilmastonmuutoksesta ja sen liepeiltä

Bioenergia.fi
http://www.bioenergia.fi/

BirdLife Suomi : lintuhavainnot : lintutilanne Suomessa
http://www.birdlife.fi/havainnot/lintutilanne/nyt.shtml

BirdLife Suomi : suojelu ja tutkimus : ilmasto
http://www.birdlife.fi/suojelu/ilmasto/

CO2-raportti
http://www.co2-raportti.fi/
Huomatkaa, että "sitoutumaton uutislehti" CO2-raportti ja "hiilidioksidipäästötöntä sähköä tuottava" TVO ovat 10.2.2010 päivättyjen tiedotteidensa mukaan "solmineet pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen".

Eduskunta : hakemisto
http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/hakemisto.htx

Euroopan unioni : ympäristö
http://europa.eu/pol/env/index_fi.htm
Europa-palvelimen hakusivu

Euroopan ympäristökeskus : ilmastonmuutos
http://www.eea.europa.eu/fi/themes/climate

Findikaattori : kasvihuonekaasupäästöt
http://www.findikaattori.fi/87/?show=teema

Forest.fi : metsät ja ilmastonmuutos
http://www.forest.fi/smyforest/forest.nsf/allbyid/D5972D93F91B2DA8C22572A0004AF9A9?Opendocument

Forest.fi : sanasto
http://www.forest.fi/smyforest/forest.nsf/allbyid/C450E6F2FEE4D618C2256F3400418576?Opendocument

Geologia.fi (mm. Geologinen sanakirja)
http://www.geologia.fi/ (http://www.geologia.fi/index.php?option=com_glossary)

Greenpeace Suomi
http://www.greenpeace.org/finland/fi/
Greenpeace Internationalin hakusivu

Greenpeace : Päästöpäättäjät
http://www.paastopaattajat.fi/

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) neljännen arviointiraportin (2007) suomennoksia: Ilmatieteen laitos, valtion ympäristöhallinto, Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT)

Helsingin Energia : Helsingin alueen energiankulutus tunneittain viimeisen 3 vrk:n aikana
http://www.helen.fi/slj/energiahankinta/

Helsingin kaupunki : ympäristökeskus
http://www.hel.fi/ymk

Helsingin yliopisto : avoin yliopisto : oppiainekohtaiset materiaalit (mm. kehitysmaatutkimus, yleisbiologia, ympäristöbiologia, ympäristönsuojelutiede)
https://www.avoin.helsinki.fi/opetus/materiaalit/materiaalit_oppiaineet.htm

Helsingin yliopisto : avoin yliopisto : verkkojulkaisut (mm. johdatus väestötieteeseen)
https://www.avoin.helsinki.fi/opetus/verkkojulkaisut.htm

Helsingin yliopisto : biotieteellinen tiedekunta : uutisarkisto
http://www.helsinki.fi/bio/uutisarkisto.htm

Helsingin yliopisto : DViikki - Viikin kampuksen avoin julkaisuarkisto
http://www.tiedekirjasto.helsinki.fi/dspace/

Helsingin yliopisto : luonnontieteellinen keskusmuseo : seurantatutkimukset
http://www.fmnh.helsinki.fi/seurannat/

Helsingin yliopisto : luonnontieteellinen keskusmuseo : tiedotteet
http://www.fmnh.helsinki.fi/tiedotteet/

Helsingin yliopisto : osaamistietokannat
http://www-db.helsinki.fi/osaamistietokannat/

Helsingin yliopisto : Studia Generalia
http://www.helsinki.fi/vst/sg/sg.htm

Helsingin yliopisto : väitökset
http://ethesis.helsinki.fi/vaitokset.html

Helsingin yliopisto : Yliopisto-lehti
http://www.helsinki.fi/ajankohtaista/yliopistolehti/

Hiilinielupuu
http://www.hiilipuu.fi/

Hiukkastieto.fi
http://www.hiukkastieto.fi/

Ilmasto.org
http://www.ilmasto.org/

Ilmatieteen laitos : ilmastonmuutos
http://www.fmi.fi/ilmastonmuutos/
Ilmatieteen laitoksen hakusivu

Ilmatieteen laitos : tiedotteet
http://www.fmi.fi/uutiset

Internetix : lukiokurssit (mm. biologia, maantiede)
http://opinnot.internetix.fi/fi/structure/sisalto/01oppimateriaalit/01_lukiokurssit

Itämeriportaali : Etelämanner
http://www.fimr.fi/fi/etelamanner/fi_FI/etelamanner/

Itämeriportaali : ilmastonmuutos ja Itämeri
http://www.fimr.fi/fi/tietoa/ilmastonmuutos/fi_FI/ilm_muutos/

Itämeriportaali : jäätutkimus ja -palvelu
http://www.fimr.fi/fi/tutkimus/jaatutkimus_ja_palvelu/fi_FI/jaatutkimus_ja_palvelu/

Itämeriportaali : vedenkorkeuden pitkäaikaismuutokset
http://www.fimr.fi/fi/tutkimus/projektit/fi_FI/figare_finsken/

Itämeriportaalin hakusivu

Julkishallinnon verkkopalvelut : ympäristö ja luonto
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/aiheet/ymparisto_ja_luonto/
Suomi.fi:n hakusivu

Kansainvälinen polaarivuosi 2007-2008 (International Polar Year, IPY)
http://www.ipy-finland.fi/

Kehitysyhteistyön palvelukeskus : Kumppani-lehti
http://www.kepa.fi/kumppani

Kehitysyhteistyön palvelukeskus : (uutiset) : ilmastonmuutos
http://www.kepa.fi/search?Uutisaihe:list=Ilmastonmuutos&sort_on=Date&sort_order=Reverse

Kepan hakusivu

Kirjastomaailmassa käytettävää terminologiaa: ilmastonmuutokset ym. asiasanat Yleisessä suomalaisessa asiasanastossa.
Linkkejä muihin asiasanastoihin on mm. Kansalliskirjaston ja Lahden tiedekirjaston sivuilla.
Ks. myös Verkko-HKLJ (Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmä).

Klimaatti-uutiskirje
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=317728

Kolmen sepän kirjakauppa
http://www.kolmensepankirjakauppa.fi/

Lapin yliopisto : Arktinen keskus
http://www.arcticcentre.org/

Luonnontila.fi
http://www.luonnontila.fi/

Luonto-Liitto : kevätseuranta
http://www.luontoliitto.fi/kevatseuranta/

Maailma.net : tiedonhaku : ilmastonmuutos
http://www.maailma.net/tiedonhaku/ymparisto/ilmastonmuutos
Maailma.netin hakusivu

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus : Kestävä tuotanto
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/kestavatuotanto

Maa- ja metsätalousministeriö : maa- ja metsätalouden ilmastopolitiikka
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/ymparisto/ilmastopolitiikka/ilmastopolitiikka.html

Maatiainen ry
http://www.maatiainen.fi/

Metsäntutkimuslaitos : tutkimus
http://www.metla.fi/tutkimus/

Le Monde Diplomatique -lehti
http://www.mondediplo.fi/

Motiva Oy (ent. Energiansäästön palvelukeskus)
http://www.motiva.fi/

Oikeusministeriö : Otakantaa.fi
http://www.otakantaa.fi/
Hakuohjeet

Opetushallitus : Etälukio (mm. biologia, maantiede)
http://www.oph.fi/etalukio/

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) : seutu tulevaisuudessa : ilmastonmuutos
http://www.ytv.fi/FIN/seutu_tulevaisuudessa/ilmastonmuutos/etusivu.htm

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) : sivukartta
http://www.ytv.fi/FIN/Sivukartta
YTV:n hakusivu

Rakennusperintö.fi : ilmastonmuutos
http://www.rakennusperinto.fi/muuta_sisaltoa/Ilmastonmuutos/fi_FI/Ilmastonmuutos/

Suomen Akatemia : A propos
http://www.apropos.fi/

Suomen Akatemia : Tietysti.fi
http://www.tietysti.fi/
Tietysti.fi:n hakusivu

Suomen Biologian Seura Vanamo ry. : Luonnon Tutkija -lehti
http://www.vanamo.fi/luonnon_tutkija.html

Suomen Kuvalehti : jutut : ilmastonmuutokset
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/asiasanat/ilmastonmuutokset

Suomen luonnonsuojeluliiton ilmastoblogi
http://ilmastoblogi.wordpress.com/

Suomen luonnonsuojeluliitto : energia ja ilmastonmuutos
http://www.sll.fi/luontojaymparisto/energiajailmastonmuutos

Suomen luonnonsuojeluliitto : luonnonsuojelusihteerin ajankohtaissivu
http://www.sll.fi/luontojaymparisto/ajankohtaista

SLL:n hakusivu

Suomen Luonto -lehti
http://www.suomenluonto.fi/

Suomen tiedekustantajien liitto ry : jäsenet
http://pro.tsv.fi/tiedekustantajat/STL_jasenet.htm

Suomen YK-liitto : teemasivustot (mm. Aavikko, Osoite: Maapallo)
http://www.ykliitto.fi/tiedottaa/teemasivustot

Suomen YK-liitto : uutisarkisto
http://www.ykliitto.fi/tiedottaa/uutiset

Suomen YK-liiton hakusivu

Suomen ympäristökeskus : tutkimus : globaalimuutos
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1621

Suomen ympäristökeskus : tiedotteet
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=828

SYKE:n ja muun ympäristöhallinnon hakusivu

Säteilyturvakeskus
http://www.stuk.fi/

Tekniikka.info : sanakirja
http://www.tekniikka.info/?page=hakusanaluettelo

Tiede-lehti
http://www.tiede.fi/
Tiede-lehden hakusivu

Tiedekirja-kirjakauppa
http://www.tiedekirja.fi/

Tieteen päivät : sähköisesti ja kirjallisesti
http://www.tieteenpaivat.fi/sahkoisesti.html
HY:n verkkovideoarkiston hakusivu

Tieteessä tapahtuu -lehti
http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/index
Tieteessä tapahtuu -lehden hakusivu

Tilastokeskus : ympäristö ja luonnonvarat
http://www.tilastokeskus.fi/til/ymp.html
Tilastokeskuksen hakusivu

Työ- ja elinkeinoministeriö : energia
http://www.tem.fi/index.phtml?s=2070
TEM:n hakusivu

Ulkoasiainministeriö : Ilmastonmuutos ja kehitys
http://www.ilmastonmuutosjakehitys.fi/

Ulkoasiainministeriö : ilmastoyhteistyö
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=39774

Ursa : Myrskybongausjaosto
http://www.ursa.fi/ursa/jaostot/myrskybongaus/

Valtion säädöstietopankki FINLEX
http://www.finlex.fi/

Valtion ympäristöhallinto : ympäristönsuojelu : ilmastonmuutoksen hillitseminen
http://www.ymparisto.fi/ilmasto

Valtion ympäristöhallinto : ympäristön tila : ilmastonmuutos
http://www.ymparisto.fi/ilmastonmuutos

Vihreä Lanka : Näin väittelet ilmastoänkyrän kanssa
http://www.vihrealanka.fi/node/1496

Vihreä Lanka : viikon ilmastouutinen
http://www.vihrealanka.fi/avainsana/ilmastouutinen

WWF Suomi : ilmastonmuutos
http://www.wwf.fi/ymparisto/ilmastonmuutos/
WWF Suomen hakusivu

Yleisradio : selkouutiset
http://www.yle.fi/ulkomailla/index.php?id=1334

Yleisradio : uutiset : luonto ja ympäristö | luonto ja ympäristö
http://www.yle.fi/uutiset/luonto_ja_ymparisto/ | http://www.yle.fi/uutiset/teksti/luonto_ja_ymparisto/
Yle Uutisten hakusivu

Yleisradio : Yle Radio 1 : tiedeuutiset
http://www.yleradio1.fi/tiede/tiedeuutiset/
Yle Radio 1:n hakusivu

Ympäristö-lehti
http://www.ymparisto.fi/ymparistolehti

Ympäristöministeriö : tiedotteet
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=841

Ympäristösanakirja EnDic | Ympäristösanakirja EnDic (ml. Ilmatieteellinen sanakirja MetDic)
http://mot.kielikone.fi/mot/endic/netmot.exe | http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=213109

Yritys-Suomi : Yrityksen ympäristötieto
http://www.yrityssuomi.fi/default.aspx?nodeid=16662

Yritys-Suomi : Yrityksen ympäristötieto : ympäristösanasto
http://www.yrityssuomi.fi/default.aspx?nodeid=16849

Tämän luettelon on koonnut Maria Haanpää (www.kysyn.net).
Linkkejä englanninkielisiin aineistoihin: Tietoukka Monitor.